15.11.2020. Pokrenut projekt Privatnost u doba Corone

Active citizens fund

Uspješno upravljanje pandemijom Corona virusa se dijelom sastoji u uspostavi novih praksi prikupljanja i obrade osjetljivih podataka građana. Ciljevi projekta 'Privatnost u doba Corone' su zaštita temeljnih građanskih i digitalnih prava, upoznavanje nadzornih i političkih institucija s prepoznatim manjkavostima i nezakonitostima epidemioloških praksi obrade podataka te poticanje suradnje udruga u području digitalnih prava i privatnosti.

Stručnjaci udruge Politiscope kreirat će niz kraćih analiza u kojima će se obraditi sljedeće teme: epidemiološke prakse obrade podataka, rad Agencije za zaštitu osobnih podataka, analiza aplikacija za učenje na daljinu, Vladina aplikacija za praćenje kontakata, web stranice čitanih portala. Analize će biti dostavljene članovima Vlade i Hrvatskog sabora, nacionalnim i međunarodnim organizacijama civilnog društva, profesionalnim udruženjima i medijima. Cilj zagovaračkih aktivnosti je podići razinu osviještenosti o digitalnim pravima i manjkavostima u radu samostalnih nadzornih institucija koja štite ta prava.

Projekt ‘Privatnost u doba Corone’ je podržan sa 4.973€ financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Foto: Fond za aktivno građanstvo

Privatnost u
doba Korone
Vrijeme provedbe: 
20.10.2020.-20.02.2021.
Vrijednost projekta: 
4.973 eura
Fond za aktivno građanstvo
(Island, Lihtenštajn, Norveška)