18.2.2021. Privatnost u doba Corone (2021)

Udruga Politiscope je od listopada 2020. do veljače 2021. provodila projekt  “Privatnost u doba Corone”. Praćenje rada tijela javnih vlasti zaduženih za uspostavu pandemijskih praksi prikupljanja i obrade podataka podržano je od Fonda za aktivno građanstvo Islanda, Lihtenštajna i Norveške.

Ključna projektna aktivnost je kreiranje kratkih analiza kao podloge za javno zagovaranje i osvještavanje građana te javnosti o praksama obrade podataka i njihovim pravima. Provedena je analiza rada hrvatskog nadzornog tijela za zaštitu podataka, pandemijskih praksi prikupljanja podataka, aplikacija za učenje na daljinu te STOP-Covid 19 aplikacija.

Analiza rada Agencije za zaštitu osobnih podataka posebno analizira imenovanje Zdravka Vukića za ravnatelja, budući da imenovanje nije provedeno u skladu sa zakonom, doprinosi padu javnog povjerenju u instituciju te se radi o primjeru političkog zarobljavanja neovisne institucije. Vukić se, kao bivši član vladajuće stranke i osoba bliska Vladi RH, nalazi u trajnom sukobu interesa i tako produbljuje podređeni položaj institucije prema Vladi RH. Istovremeno, AZOP je potkapacitiran za nadzor suvremenih tehnoloških praksi obrade podataka te pokazuje izrazitu neaktivnost u nadzoru rada javnih tijela. Naime, javna tijela prednjače u kršenju Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te su razvila osjećaj nekažnjivosti jer im se ne mogu izreći financijske sankcije.

Analiza aplikacija za učenje na daljinu iz perspektive zaštite privatnosti djece detektirala je kako privatnost i zaštita podataka učenika uopće nisu prisutni u ključnim dokumentima učenja na daljinu te pritom privatnosti nije pridodana ikakva pažnja prilikom odabira i korištenja aplikacija. Udruga Politiscope analizirala je najkorištenije aplikacije te izdala preporuke za proces nastave na daljinu s fokusom na zaštitu osobnih podataka učenika, ali i nastavnika.  

Analiza praksi prikupljanja i obrade podataka za vrijeme Covid pandemije - slučaj Hrvatske analizira niz pojedinačnih slučajeva koji ukazuju da Vlada nema kapacitete za osmisliti kvalitetan zakonski okvir za prikupljanje podataka u okolnostima pandemije, umjesto čega se odlučuje na uspostavu nezakonitih i nelegitimnih praksi prikupljanja i obrade podataka. Naime, nije kreiran zaseban pravni okvir za prikupljanje i obradu u svrhu zaštite javnog zdravlja, sukladno obvezama u recitalu 45. i 52. Uredbe. U cijelom nizu analiziranih slučajeva iščitava se i neprimjeren odnos podređenosti nadzornog tijela (AZOP) prema Vladi RH istovremeno primjer osjećaja nekažnjivosti koji se razvio među političkom elitom koja obnaša najviše funkcije.

Analizom Stop Covid-19 aplikacije je zahvaćen pravni i tehnički okvir zaštite osobnih podataka korisnika mobilne aplikacije koja služi upozoravanju građana o osobnoj izloženosti epidemiološki rizičnom kontaktu. Iako su vidljivi pomaci u promišljanju o privatnosti korisnika, ni Stop COVID-19 aplikacija nije u potpunosti razvijena prema “privacy by design” načelu. Tako hrvatska verzija Android aplikacije sadrži softverske komponente trećih strana koje su poznati kršitelji privatnosti, poput servisa Google Analytics. S druge strane, još jednom se pokazala potkapacitiranost i podređenost AZOP-a, koji nije prepoznao manjkavosti aplikacije niti dao jasne preporuke za njihove korekcije.

Istovremeno, drugi ključan cilj projekta je bio javnosti, medijima, aktivističkoj i profesionalnoj zajednici predstaviti Politiscope kao privacy watchdog organizaciju, prepoznatoj po zaštiti privatnosti građana i njihovih prava obrade podataka te očuvanju vladavine prava. Politiscope je sudjelovao u lokalnim i europskim savjetovanjima vezanim uz vladavinu prava i stanje ljudskih prava te su kreirane analize dostavljene Pučkoj pravobraniteljici, Potpredsjedniku Vlade za društvene djelatnosti i pitanja ljudskih prava, Klubovima zastupnika i nadležnim saborskim odborima Hrvatskog sabora. U okviru zagovaračkih aktivnosti projekta, ostvareno je gostovanje u emisiji Točka na tjedan N1 televizije te je na portalu srednja.hr objavljen intervju povodom objave analize o analizi aplikacija na učenje na daljinu. Projektom je podržana finalizacija web stranice udruge Politiscope te izrada engleske verzije stranice.

Projekt ‘Privatnost u doba Corone’ je podržan sa 4.973€ financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Foto: Fond za aktivno građanstvo

Privatnost u
doba Korone
Vrijeme provedbe: 
20.10.2020.-20.02.2021.
Vrijednost projekta: 
4.973 eura
Fond za aktivno građanstvo
(Island, Lihtenštajn, Norveška)