Fokusirani na privatnost

Obranom digitalnih prava i sloboda, borimo se protiv zarobljenog digitalnog prostora.

Kanali*
 
Laptops
Privatnost i aplikacije za nastavu na daljinu

Analiza aplikacija i platformi za učenje na daljinu iz perspektive privatnosti učenika.

AZOP3
Analiza rada nadzornog tijela (AZOP)

Analiza zakonskog okvira i rada Agencije za zaštitu osobnih podataka

Blah
Pandemijska obrada podataka građana

Analiza prikupljanja i obrade podataka za vrijeme COVID-19 pandemije u Hrvatskoj

Men
Analiza Stop COVID-19 aplikacije

Pravna i tehnička analiza hrvatske verzije Google/Apple aplikacije za praćenje kontakata